Niệm Phật

Location Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, thị xã Phú
Gender Male
Age Not specified
Member since February 2nd, 2020
Last seen 12 months ago
Topics 0
Replies 0
Points 0

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà


Topics

No results found.

Discussions

No results found.

Reputation

No results found.

Favorites

No results found.

Activity

No results found.

Powered by CjForum