corejoomla.com Forum

Welcome, Guest
Register
Recent activity
 • maverick replied to the topic Vote for all questions selection.

  Are you looking for a radio grid question?
 • matt@expandit.co.nz created new topic Vote for all questions selection.

  Hello there, Is it possible to have a catch all question for a survey? Say I have five questions and people can answer yes/no to any or all of them, is it possible to...
 • qthanhtung14 created new topic cach chua vo sinh hieu qua.

  Mục đích của băng vòng là duy trì sự cương cứng trong phần đông thời kì quan hệ tình dục. Rối loạn chức năng cương dương ko khí vững chắc là một trong các điều kiện tình dục...
 • quanthanh013 created new topic chua vo sinh hieu qua.

  nhiều người đàn ông bị rối loàn cương dương mỗi ngày. Hàng triệu người trong số họ đã giải quyết vấn đề này, nhưng cho đến mới đây, với rất ít biện pháp giải quyết. Những nền...
 • maverick replied to the topic Error batch processing answers .

  This is a bug. I am fixing it now.
 • maverick replied to the topic Different access levels for questions and answers?.

  The permissions are fully controlled by Joomla permission system. You cannot override it dynamically unless you write your own custom logic to check user access. The following...
 • CCANSW created new topic Error batch processing answers .

  When batch processing answers, mostly resetiing permissions from public to something else we get an error An error has occurred.
 • CCANSW created new topic Different access levels for questions and answers?.

  In our pre-sales questions you indicated that different access levels can be set for questions and answers, i.e. we want questions to be public and the comments and answers...
 • maverick replied to the topic Import error.

  Did you edited the file? The first character in that file is missing. Add the character < and it should work.
 • Cepei replied to the topic Imagen don´t show.

  I installed the JCE and the solution worked, Thank you
 • Cepei created new topic Import error.

  Hi . I have downloaded the survey from report, to generate a backup.
 • maverick replied to the topic Imagen don´t show.

  The issue is the image button on Joomla default editor tinymce will insert relative url and not the absolute url. Since the relative url is relative to your currently viewing...
 • Cepei replied to the topic Imagen don´t show.

  Hello, the editor I am using allows both URLs, in fact I had already tried that alternative that mentions...
 • maverick replied to the topic Imagen don´t show.

  How are you adding images? through your editor? Please try to use absolute urls instead of relative urls if your editor is not supporting relative urls.
 • Cepei created new topic Imagen don´t show.

  Hi I have a problem with component Surveys .I have tried to put an image inside a survey but the system don´t allow.You can check this problem in...
 • lamthiviec11 created new topic What Is Infertility? - What Causes It and How to Cope.

  khái niệm về vô cơ là ko mang khả năng thụ thai hoặc gặp vấn đề trong việc thụ thai. Chẩn đoán vô sinh như thế nào? Khi 1 cặp vợ chồng đã được dán nhãn vô sinh, điều này đơn...
 • floerncedav created new topic What You Should Know About Erectile Dysfunction?.

  Sex is the biggest taboo in most...
 • kevinmaina liked a reply to the topic Avatar & Easyprofile.

 • atungdao09 created new topic happy birthday.

  Sinh nhật là những dịp đặc thù trong cuộc đời của một tư nhân. Phần đông chúng ta đều ăn mừng...
 • Talley created new topic ba training and placement in nj.

  business analyst training institute is one of the most remarkable institutes because behind its reputation this institute has many facilities which make it different from...

Powered by CjForum

Site Search

Subscribe Newsletter